Pagkansela at Pagbabalik

Mayroon kaming 5 araw na patakaran sa pagsasauli kapag:

  • Kung mayroong anumang depekto sa pagmamanupaktura na nakakapigil sa pinakamainam na hinahangad na paggamit para sa aming mga produkto
  • Kung nakatanggap ka ng produktong nasa sirang kondisyon; sa ganitong kalagayan kailangan mong ipaalam sa amin ang tungkol sa kondisyon sa loob ng 24 oras nang pagtanggap mo ng order sa pamamagitan mo.

Ang mga sumusunod ay hindi karapat-dapat para ibalik o palitan:

  • Mga pinsala dahil sa maling paggamit ng produkto
  • Hindi sinasadyang pinsala dahil sa maling paggana ng produkto
  • Anumang item na nauubos na nagamit na o nai-install
  • Produkto na binago o nawawalang serial/mga numero ng UPC
  • Digital na mga produkto/serbisyo
  • Anumang pinsala/depekto na hindi sakop sa ilalim ng garantiya ng gumawa
  • Mga isyu na may kinalaman sa pagganap gaya ng pagpapanatili ng init at pagpigil sa tagas na nagbabago sa bawat gumagamit
  • Anumang produkto na ibinalik na hindi orihinal lahat ang balot o mga aksesorya, kasama ang kahon, balot ng gumawa kung mayroon, at lahat iba pang mga aytem na orihinal na kasama sa produkto/mga naihatid

1) Nailagay ang order at gusto mong kanselahin?

Pakisuyong makipag-ugnayan sa Customer Care gamit ang email (customer.care@vaya.in) o telepono (+91-86-9595-5959) para kanselahin ang iyong order. Pakitandaan na may $19 na bayad para sa restocking na babawasin mula sa halaga ng refund.

Mag-email sa Customer Care

2) Natanggap ang order at nais ibalik ang iyong mga aytem?

Pakisuyong makipag-ugnayan sa Customer Care gamit ang email (customer.care@vaya.in) o telepono (+91-86-9595-5959) para i-refund ang iyong order. Pakitandaan na may $19 na bayad para sa restocking na babawasin mula sa halaga ng refund.

Mag-email sa Customer Care

Naghahanap ng maraming order o impormasyon sa pagreregalo sa korporasyon? Mangyaring Makipag-ugnayan sa Amin.