Dasar Privasi

Dengan melawat laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat Dasar Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju sila jangan menggunakan atau mengakses laman web kami. Dengan semata-mata menggunakan Laman Web ini, anda dengan jelas mengizinkan penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi kami selaras dengan Dasar Privasi ini.
Kami menghormati privasi anda dan menyedari keperluan untuk melindungi maklumat peribadi yang anda kongsi dengan kami. Kami ingin memberi jaminan bahawa kami mengikuti standard yang sesuai dalam melindungi privasi anda di laman web kami. Kami komited untuk melindungi privasi, kerahsiaan dan keselamatan maklumat peribadi anda dengan mematuhi undang-undang yang berkenaan, termasuk undang-undang perlindungan data tempatan anda. Kami sama-sama komited untuk memastikan semua pekerja dan ejen-ejen kami menegakkan kewajipan ini.
Secara umumnya, anda boleh melawat laman web kami tanpa memberitahu kami siapa anda atau mendedahkan sebarang maklumat peribadi mengenai diri anda. Kami mengesan alamat Internet daripada domain yang orang melawat kami dan menganalisis data ini untuk trend dan statistik, tetapi pengguna individu kekal tanpa nama.
Dalam Dasar Privasi ini, “maklumat peribadi” bermaksud maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti individu, sama ada daripada maklumat itu sendiri atau daripada gabungan maklumat itu dengan maklumat lain yang kami ada boleh akses kepada mengenai individu itu. Maklumat peribadi tersebut mungkin termasuk nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel.
JENIS MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN
Dalam usaha untuk memberikan perkhidmatan kami kepada anda, kami akan meminta anda untuk memberikan maklumat peribadi yang perlu untuk menyediakan perkhidmatan tersebut kepada anda. Jika anda tidak memberikan maklumat peribadi anda, kami mungkin tidak dapat menyediakan produk-produk atau perkhidmatan kami untuk anda.
Kami mungkin mengumpul jenis-jenis maklumat berikut (yang mungkin atau mungkin bukan maklumat peribadi):
Maklumat yang anda berikan kepada kami atau muat naik (termasuk butir-butir hubungan anda): kami boleh mengutip apa-apa dan semua maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami, seperti nama anda, nombor telefon bimbit, alamat e-mel, alamat penghantaran, butir-butir pesanan, butiran invois, maklum balas, dan apa-apa maklumat lain yang anda berikan kepada kami.
Maklumat log: maklumat yang berkaitan dengan penggunaan fungsi-fungsi tertentu. Sebagai contoh,kuki dan lain-lain teknologi pengecam tanpa nama, alamat IP, sejarah mesej sementara (Jika anda memilih untuk menghantar mesej pada papan mesej kami, bilik berbual atau tempat mesej lain atau meninggalkan maklum balas, kami akan mengumpulkan maklumat yang anda berikan kepada kami. Kami mengekalkan maklumat ini sebagai keperluan untuk menyelesaikan pertikaian, menyediakan sokongan pelanggan dan menyelesaikan masalah seperti yang dibenarkan oleh undang-undang), sistem log standard.
Maklumat ini dikumpulkan untuk meningkatkan perkhidmatan yang kami berikan kepada anda. Jenis dan jumlah maklumat yang dikumpul akan bergantung kepada bagaimana anda gunakan, ikut serta atau mengambil bahagian dalam produk dan / atau perkhidmatan kami.
Maklumat peribadi dikumpulkan untuk menyediakan perkhidmatan dan / atau produk kepada anda, dan pematuhan undang-undang di pihak kami di bawah undang-undang. Anda dengan ini bersetuju bahawa kami boleh memproses dan mendedahkan maklumat peribadi kepada syarikat-syarikat sekutu kami (yang berada di dalam komunikasi, media sosial, teknologi dan perniagaan awan), Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga (ditakrifkan di bawah) untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.
Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut:
Penyediaaan, pemprosesan, pengekalan, memperbaiki dan membangunkan barangan dan / atau perkhidmatan kami kepada anda, termasuk selepas jualan dan sokongan pelanggan
Berkomunikasi dengan anda mengenai produk, perkhidmatan anda atau apa-apa pertanyaan am, seperti kemas kini, pertanyaan sokongan pelanggan sokongan, maklumat mengenai acara-acara kami, notis.
Menjalankan aktiviti-aktiviti berkaitan pemasaran, seperti menyediakan aktiviti pemasaran dan promosi, acara lain dsb.
Membenarkan anda untuk menyiarkan komen dalam forum awam.
Menganalisis dan membangunkan maklumat statistik mengenai penggunaan produk dan perkhidmatan kami untuk lebih memperbaiki produk dan perkhidmatan kami.
Menyimpan dan mengekalkan maklumat tentang anda untuk operasi perniagaan kami atau obligasi undang-undang.
Berikut adalah maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan maklumat anda (yang mungkin termasuk maklumat peribadi) –
Memproses pesanan pembelian anda. Maklumat yang berkaitan dengan pesanan e-dagang boleh digunakan untuk memproses pesanan pembelian dan perkhidmatan berkaitan perkhidmatan selepas jualan, termasuk sokongan pelanggan dan penghantaran semula. Di samping itu, jumlah tersebut digunakan untuk memeriksa silang pesanan tersebut dengan rakan kongsi serta penyampaian sebenar bungkusan itu. Butiran penerimaan, termasuk nama, alamat, nombor telefon dan poskod adalah untuk tujuan penghantaran. Alamat e-mel digunakan untuk menghantar maklumat penjejakan bungkusan kepada pengguna. Senarai barangan yang dibeli digunakan untuk mencetak invois dan membolehkan pengguna untuk melihat apa yang ada dalam bungkusan itu.
Meningkatkan pengalaman pengguna. Beberapa ciri pilih masuk, seperti Program Pengalaman Pengguna, membolehkan kami menganalisis data tentang pengalaman pengguna bagi memperbaiki produk dan perkhidmatan kami.
Mengumpul maklum balas pengguna. Maklum balas yang anda pilih untuk berikan amat bernilai dalam membantu kami membuat penambahbaikan kepada perkhidmatan kami. Dalam usaha untuk membuat susulan ke atas maklum balas yang anda telah pilih untuk menyediakan, kami mungkin menghubungi anda menggunakan maklumat peribadi yang anda berikan dan menyimpannya sebagai rekod.
Menghantar notis. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar notis penting, seperti komunikasi mengenai pembelian dan perubahan kepada terma kami, syarat-syarat, dasar, tawaran dan promosi. Kami memberikan peluang kepada semua pengguna untuk memilih keluar daripada menerima komunikasi yang tidak penting (promosi, pemasaran berkaitan) daripada kami bagi pihak rakan kongsi kami, dan dari kami secara umumnya.
KUKI DAN TEKNOLOGI LAIN
Teknologi seperti kuki, tag, dan skrip yang digunakan oleh kami dan Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga kami. Teknologi ini digunakan dalam menganalisis trend, mentadbir tapak, menjejaki pergerakan pengguna di seluruh laman web dan untuk mengumpul maklumat demografik tentang pangkalan pengguna kami secara keseluruhannya. Kami mungkin menerima laporan berdasarkan penggunaan teknologi ini oleh syarikat-syarikat ini pada individu dan juga sebagai agregat.
Fail Log: Seperti kebanyakan laman web, kami mengumpul maklumat tertentu dan menyimpannya di dalam fail log. Maklumat ini mungkin termasuk protokol Internet (IP) alamat, jenis pelayar, pembekal perkhidmatan Internet (ISP), muka surat merujuk/keluar, sistem operasi, cop tarikh / masa, dan / atau data clickstream. Kami tidak menghubungkan data yang dikumpul secara automatik ini dengan maklumat lain yang kami kumpulkan mengenai anda.
Pengiklanan: Kami bekerjasama dengan Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga kami untuk sama ada memaparkan iklan di laman web kami atau untuk menguruskan pengiklanan di laman web lain. Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga kami boleh menggunakan teknologi seperti kuki untuk mengumpul maklumat mengenai aktiviti anda di laman web ini dan laman web lain untuk menyediakan iklan berdasarkan aktiviti pelayaran dan minat anda. Laman Web kami berpaut ke laman web lain dan mungkin mengumpul maklumat pengenalan diri anda. Kami tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi atau kandungan laman-laman web berkaitan.
Simpanan tempatan – HTML5 / Flash: Kami menggunakan Objek Simpanan Tempatan (LSO) seperti HTML5 atau Flash untuk menyimpan kandungan dan pilihan. Pihak ketiga yang menjadi rakan kongsi kami untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada laman kami atau untuk memaparkan iklan berdasarkan aktiviti melayari web anda juga menggunakan HTML5 atau kuki Flash untuk mengumpul dan menyimpan maklumat. Pelbagai pelayar mungkin menawarkan alat pengurusan mereka sendiri untuk menyingkirkan HTML5 LSO.
Sekiranya dasar privasi kami berubah pada masa depan, ia akan disiarkan di sini dan tarikh baru yang berkuatkuasa akan ditunjukkan. Anda perlu mengakses dasar privasi kami secara kerap untuk memastikan anda memahami dasar semasa kami. Apabila anda mendaftar dengan kami, kami atau mana-mana syarikat rakan kongsi / sekutu / kumpulan kami boleh menghubungi anda dari semasa ke semasa untuk menyediakan tawaran / maklumat produk / perkhidmatan yang kami percaya boleh memberi manfaat kepada anda.
Dengan menggunakan Laman Web dan / atau dengan menyediakan maklumat anda, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat yang anda dedahkan di Laman Web selaras dengan Dasar Privasi ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada persetujuan Anda untuk berkongsi maklumat anda menurut dasar privasi ini .
Kami tidak akan menjual, berdagang kepada pihak ketiga sebarang maklumat yang diperolehi daripada pendaftaran untuk, atau penggunaan, mana-mana perkhidmatan dalam talian (termasuk nama dan alamat) tanpa persetujuan pengguna atau pelanggan (kecuali sebagaimana yang dikehendaki melalui sepina, waran carian, atau lain-lain proses undang-undang atau dalam kes kecederaan fizikal kepada pengguna atau orang lain).
Mencari maklumat pesanan pukal atau hadiah korporat? Sila Hubungi Kami.