Sa Vaya, ginagabayan kami ng prinsipyo na ang pagkakaiba-iba ang naglalagay ng palabok sa buhay, at ito ang aming sikretong sangkap. Nagtatrabaho mula sa iba’t ibang lokasyon sa buong mundo, ang team namin ay binubuo ng maraming kultura na may malawak na hanay ng mga kasanayan at pinanggalingan, na pinagsama-sama ng isang layunin: upang pagyamanin ang pang-araw-araw na buhay.

Dinidisenyo namin ang lahat ng makabagong-ideyang produkto habang iniisip ang mga gumagamit nito araw-araw. Ginawa ito gamit ang pasulong na teknolohiya upang panatilihing mainit ang inyong pagkain hanggang tanghalian, o ang inyong inumin na malamig hanggang sa kayo’y mauhaw. Tamang-tama para sa malusog na pamumuhay at para sa mga taong laging nasa biyahe, madadala ninyo ang mga produkto ng Vaya kahit saan kayo magpunta – mula sa mga cubicle ng inyong opisina hanggang sa mga bangko ng liwasan, silid aralan pati na sa mga palaruan.

Ang Vaya ay naging bunga ng aming pagkahumaling sa kasariwaan: mas sariwang pagkain at mga sariwang pamamaraan ng pag-iisip. Hinihimok ng obsesyon na ito, ang aming dedikadong R&D team ay nakikisalamuha sa mga taong gumagamit ng aming mga produkto araw-araw, pinakikinggan ang kanilang mga pangangailangan at tinitiyak na nalalampasan namin ang kanilang mga inaasahan – tulad ng paggawa sa isang modernong, pinasadyang pabrika, at pagbuo ng 20 prototype ng baunan sa loob ng 6 na buwan, hanggang ito’y maperpekto namin.

Tulad din ng pagkakadisenyo ng aming mga produkto para maging mainam sa inyong kapakanan at pitaka, ginawa rin ang mga ito na maging mabuti sa planeta. Nangangahulugan ito na pinag-isipang mabuti kung paano ginagawa, binebenta at ginagamit muli ang aming mga produkto. Pinipili naming maigi ang mga materyales na isinasaalang-alang ang inyong kalusugan at ang kapaligiran, tulad ng stainless steel at walang BPA na plastic. Kaya sa bawat pagkain at bawat pag-inom, kayo ay tumatanggi sa paggamit ng disposable na mga plastic, at ginagawa ang inyong parte para sa planeta.

Naghahanap ng maraming order o impormasyon sa pagreregalo sa korporasyon? Mangyaring Makipag-ugnayan sa Amin.