Patakaran sa Pagkapribado

Sa pagbisita sa Website sumasang-ayon ka na sumunod sa mga termino at kundisyon ng Patakaran sa Pagkapribado na ito. Kung hindi ka sumasang-ayon mangyaring huwag gamitin o mag-access sa aming Website. Sa pamamagitan lamang ng paggamit sa aming Website, ipinapahayag mo ang pahintulot sa aming paggamit at pagsisiwalat sa iyong personal na impormasyon alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado na ito.

Inirerespeto namin ang iyong pagkapribado at kinikilala ang pangangailangan na protektahan ang personal na impormasyon sa pagkakakilanlan na ibinahagi mo sa amin. Nais naming tiyakin sa iyo na sumusunod kami sa nararapat na mga tuntunin pagdating sa pagprotekta sa iyong pagkapribado sa aming mga web site. Nakatuon kami sa pagprotekta sa pagkapribado, pagiging kumpidensiyal at seguridad ng iyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga naaangkop na batas, kasama ang iyong lehislasyon sa lokal na pagprotekta sa data. Kami ay pantay na nakatuon sa pagtiyak na ang lahat ng aming mga empleyado at ahente ay naninindigan sa mga obligasyong ito.

Sa kabuuan, maaari mong bisitahin ang aming website na hindi sinasabi sa amin kung sino ka o ibinubunyag sa amin ang anumang personal na impormasyon tungkol sa iyong sarili. Sinusubaybayan namin ang adres ng Internet ng mga domain mula sa kung sinong tao ang bumisita sa amin at pinag-aaralan ang datos na ito para sa mga trend at istatistika, ngunit ang indibidwal na user ay nananatiling hindi kilala.

Sa Patakaran sa Pagkapribado na ito, 'ang personal na impormasyon' ay nangangahulugan na maaaring gamitin para matukoy ang indibidwal, alinman mula sa impormasyon lamang na iyon o mula sa impormasyon kasama ang iba pang impormasyon na mayroon kaming akses tungkol sa indibidwal na iyon. Maaaring kasama sa gayong personal na impormasyon ang iyong pangalan, adres, numero ng teleponon at email address.

MGA URI NG IMPORMASYON NA KINOKOLEKTA

Upang mailaan namin ang aming mga serbisyo sa iyo, hihilingin namin sa iyo na magbigay ng personal na impormasyon na kinakailangan para mailaan ang mga serbisyong iyon sa iyo. Kapag hindi mo ibinigay ang iyong personal na impormasyon, maaaring hindi namin mailaan ang aming mga produkto at serbisyo sa iyo.

Maaaring kolektahin namin ang mga sumusunod na uri ng impormasyon (na maaaring personal na impormasyon o hindi):

 • Impormasyon na iyong ibinigay sa amin o ini-upload (kasama ang iyong mga numero): maaari naming kolektahin anuman at lahat ng impormasyon na iyong ibinigay sa amin, gaya ng iyong pangalan, numero ng mobile, email address, adres sa paghahatid, mga detalye ng order, mga detalye ng invoice, tugon, at anumang iba pang impormasyon na ibinigay mo sa amin.
 • Impormasyon sa pagla-log: impormasyon na may kinalaman sa iyong paggamit ng mga tiyak na paggana. Halimbawa, cookies at iba pang mga teknolohiya na nagbubunyag sa mga hindi kilala, mga IP address, pansamantalang kasaysayan ng mensahe (Kapag pinili mong magpost ng mga mensahe sa aming mga message board, chat room o iba pang lugar ng mensahe o nag-iwan ng tugon, kokolektahin namin ang impormasyon na ibinigay mo sa amin. Pinapanatili namin ang ganitong impormasyon bilang kinakailangan sa paglutas ng mga alitan, paglalaan ng suporta sa kostumer at ayusin ang mga problema alinsunod sa pinapayagan ng batas), mga log ng pamantayan ng sistema.

Ang gayong mga impormasyon ay kinokolekta upang mapabuti ang mga serbisyo na inilalaan namin sa inyo. Ang uri at dami ng impormasyon na kinolekta ay nakadepende kung paano mo ginamit, opt-in o nakilahok sa aming mga produkto at/o serbisyo.

Ang personal na impormasyon ay kinokolekta para sa paglalaan ng mga serbisyo at / o mga produkto sa iyo, at legal na pagsunod sa aming panig sa ilalim ng mga naaangkop na batas. Sa pamamagitan nito ay sumasang-ayon ka na maaari naming iproseso at ibunyag ang personal na impormasyon sa aming mga katuwang na kumpanya (na nasa komunikasyon, social media, teknolohiya at mga negosyong cloud), Ikatlong Partido na mga Tagapaglaan ng Serbisyo (tinukoy sa ibaba) para sa layuning nakasaad sa Patakaran sa Pagkapribado na ito.

Maaari naming gamitin ang iyong personal na impormasyon para sa mga sumusunod na layunin:

 • Paglalaan, pagpoproseso, pagpapanatili, pagpapabuti at pagbuo ng aming mga kalakal at/o serbisyo sa iyo, kasama ang pagkatapos-mabenta at suporta sa kostumer
 • Pakikipag-ugnayan sa iyo tungkol sa iyong produkto, serbisyo o anumang pangkalahatang tanong, gaya ng update, suporta sa tanong ng kostumer, impormasyon tungkol sa aming mga kaganapan, mga abiso.
 • Pagsasagawa ng mga aktibidad na may kinalaman sa marketing, gaya ng paglalaan ng mga marketing at promosyonal na mga aktibidad, mga kaganapan atbp.
 • Pinapayagan kang mag-post ng mga komento sa mga pampublikong forum.
 • Pag-aaral at pagbuo ng istatistikal na impormasyon sa paggamit ng aming mga produkto at serbisyo upang mas mapahusay ang aming mga produkto at serbisyo.
 • Pagtatago at pagpapanatili ng impormasyon tungkol sa iyong para sa aming pagpapatakbo ng negosyo at mga legal na pananagutan.

Narito ang higit na mga detalye kung paano namin ginagamit ang iyong impormasyon (na maaaring kasama ang personal na impormasyon) –

 • Pagpoproseso ng iyong mga order na pinamili. Ang impormasyon na may kaugnayan sa mga order na e-commerce ay maaaring gamitin para sa pagpoproseso ng order na pinamili at kaugnay na mga serbisyo pagkatapos-mabenta, kabilang ang suporta sa kostumer at mulang paghahatid. Bilang karagdagan, ang numero ng order ay ginagamit sa pagtutuos sa katuwang sa paghahatid gayundin sa aktwal na paghahatid ng parsela. Ang mga detalye ng resibo, pati ang pangalan, adres, numero ng telepono at postal code ay para sa mga layunin ng paghahatid. Ang email address ay ginagamit para magpadala ng impormasyon sa tracking ng parsela sa user. Ang listahan ng biniling (mga)aytem ay ginagamit para sa pagpi-print ng invoice at pinapayagan ang mga user na makita kung ano ang nasa parsela.
 • Pagpapahusay sa karanasan ng user. Ang ilan sa mga opt-in na tampok, gaya ng User Experience Program, ay pinapayagan kami na pag-aralan ang datos tungkol sa karanasan ng user upang mapahusay ang aming mga produkto at serbisyo.
 • Pagkolekta sa tugon ng user. Ang tugon na pinili mong ilaan ay mahalaga upang tulungan kami na pahusayin ang aming mga serbisyo. Upang sundan ang tugon na iyong piniling ilaan, maaari kaming tumugon sa iyo gamit ang personal na impormasyon na iyong ibinigay at panatilihin ang mga rekord.
 • Pagpapadala ng mga abiso. Paminsan-minsan, maaari naming gamitin ang iyong personal na impormasyon para magpadala ng mga mahahalagang abiso, gaya ng pakikipag-ugnayan tungkol sa pamimili at mga pagbabago sa aming mga termino, kundisyon, patakaran, mga alok at promosyon. Naglalaan kami sa mga user ng pagkakataon sa opt-out ng pagtanggap ng mga hindi kinakailangan (promosyonal, may kaugnayan sa marketing) na komunikasyon mula sa amin para sa aming mga katuwang, at mula sa amin sa pangkalahatan

COOKIES AT IBA PANG MGA TEKNOLOHIYA

 • Ang mga teknolohiya gawa ng cookies, mga tag, at mga script na ginagamit namin o ng Mga Tagapaglaan ng Serbisyo na Ikatlong Partido. Ang mga teknolohiyang ito ay ginagamit sa pag-aaral ng mga kalakaran, pamamahala sa site, pagsubaybay sa pagkilos ng mga user sa loob ng website at para mangalap ng demograpikong impormasyon tungkol sa aming user bilang kabuuan. Maari kaming makatanggap ng mga ulat batay sa paggamit ng mga teknolohiyang ito ng mga kumpanyang ito o sa indibidwal gayundin sa pinagsama-samang batayan.
 • Mga Log File: Bilang totoo sa karamihan ng mga website, nangangalap kami ng mga tiyak na impormasyon at itinatago ito sa mga log file. Maaaring kasama sa impormasyon na ito ang mga address ng Internet protocol (IP), uri ng browser, Internet service provider (ISP), sumasangguni/labas na mga pahina, operating system, selyo ng petsa/oras, at/o datos ng clickstream. Hindi namin inili-link ang mga awtomatikong nakokolekta na datos na ito sa ibang impormasyon na nakalap namin tungkol sa iyo.
 • Pag-aanunsiyo: Nakikipagtulungan kami sa aming Mga Tagapaglaan ng Serbisyo na Ikatlong Partido alinman sa ipakita sa pag-aanunsiyo sa aming website o pamahalaan ang aming mga pag-aanunsiyo sa iba pang mga site. Maaaring gumamit ang aming Mga Tagapaglaan ng Serbisyo na Ikatlong Partido ng mga teknolohiya gaya ng cookies para mangalap ng impormasyon tungkol sa iyong mga aktibidad sa site na ito at iba pang mga site upang maglaan sa iyo ng mga pag-aanunsiyo batay sa iyong mga aktibidad sa pagba-browse at mga interes. Kumukunekta ang aming website sa ibang mga website na maaaring makakolekta ng personal na mapagkakakilanlan na impormasyon tungkol sa iyo. Hindi kami mananagot para sa mga kasanayan sa pagkapribado o sa nilalaman ng gayong mga naka-konektang website.
 • Lokal na Imbakan – HTML5/Flash: Gumagamit kami ng Local Storage Objects (LSOs) gaya ng HTML5 o Flash para iimbak ang nilalaman at kagustuhan. Ang mga ikatlong partido na aming katuwang para maglaan ng mga tiyak na tampok sa aming mga site o para magpakita ng mga pag-aanunsiyo batay sa iyong aktibidad sa pagba-browse sa web ay gumagamit din ng HTML5 o Flash cookies para mangolekta at mag-imbak ng impormasyon. Ang mga iba't-ibang browser ay maaaring mag-alok ng sariling tool sa pamamahala para sa pagtatanggal ng HTML5 LSOs.
 • Kapag ang aming patakaran sa pagkapribado ay nagbago sa hinaharap, ipapaskil iyon dito at ipapakiba ang bagong petsa ng pagiging epektibo. Dapat mong i-akses ang aming patakaran sa pagkapribado palagi upang matiyak na nauunawaan mo ang aming kasalukuyang mga patakaran. Kapag nagrehistro ka sa amin,   kami o sinuman sa aming mga katuwang/kaanib/mga kagrupong kumpanya ay maaring makipag-ugnayan sa iyo paminsan-minsan upang maglaan sa iyo ng mga alok/impormasyon ng gayong mga produkto/serbisyo na sa tingin namin ay makatutulong sa iyo.

Sa paggamit ng Webiste at/o sa pagbibigay ng iyong impormasyon, pinapahintulutan mo ang pagkolekta at paggamit ng impormasyon na iyong isiniwalat sa Website alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado na ito, kasama ngunit hindi limitado sa iyong pahintulot para sa pagbabahagi ng iyong impormasyon ayon sa patakaran sa pagkapribado na ito.

Hindi namin ibibenta, ikakalakal sa mga ikatlong partido ang anumang impormasyon na nanggaling mula sa pagrerehistro para sa, o paggamit ng, anumang serbisyong online (kasama ang mga pangalan at adres) na walang pahintulot ng user o kostumer (maliban kung kinakailangan ng subpena, search warrant, o iba pang legal na proseso o sa kaso ng napipintong pisikal na pinsala sa user o sa iba).

Naghahanap ng maraming order o impormasyon sa pagreregalo sa korporasyon? Mangyaring Makipag-ugnayan sa Amin.